George Webster Douglas – Az apa

„Az apa nem horgony, mely visszatart, sem hajó, mely magával visz, hanem világítótorony, melynek szeretete bevilágítja az utat.”

George Webster Douglas

Született feleségek 3/6 – Meggyónás

„Van egy hely a Szt Timóteus templomban, ahova a bűnösök bűneiket meggyónni járnak. És ha letették terhüket feloldozást várnak. De az igazság az, hogy nem minden gyónó méltó ilyen irgalomra. A legtöbben, akik felfedik rejtett szándékaikat, rászolgálnak a korholásra, amit kapnak. A legtöbben, akik leleplezik bosszú vágyukat, megérdemlik a rájuk rótt büntetést. Csak a bűneiket szívből megbánóknak van egyáltalán joguk egy második esélyt remélni. Épp ezért jó kétszer is meggondolni, mielőtt gyónni készülünk. Különösen, ha azt sem tudjuk, hogy mi az, amit meggyónni készülünk.”

Született feleségek

Grace klinika 3/14 – Eshetőségek

„Egy sebész mindig a legrosszabb eshetőségekben gondolkodik. Nem engedjük meg magunknak, hogy a legjobbra számítsunk, mert túl sokszor van, hogy a legjobb elmarad. De olykor-olykor valami hihetetlen történik. És hirtelen a legjobb reálissá válik. És olykor-olykor megtörténik a csoda is. És minden józan ítélőképességünk ellenére reménykedni kezdünk.

Orvosként megszoktuk, hogy a betegeknek csak tényeket mondunk, de amit ők igazán tudni akarnak az az, hogy elmúlik-e a fájdalom. Hogy jobban lesznek-e. Hogy meggyógyulnak-e. A betegeink azt akarják tudni, hogy vajon van-e remény.De elkerülhetetlen, hogy szembetaláljuk magunkat a legrosszabb eshetőséggel. Ha a beteget cserben hagyja a teste és a tudomány által ismert összes gyógymód is csődöt mond, mikor a legrosszab eshetőség bekövetkezik, mi már csak a reménybe kapaszkodhatunk.”

Grace klinika